4. ročník 

Stretnutie subjektov vykonávajúcich špecializovanú činnosť 

Odťahovaciu službu

 

Vykonávanie špecifického remesla vždy viedlo k tomu aby si ľudia v určitej komunite spravili 

jeden deň v roku pre seba a stretnutiami získali nové skúsenosti.

Z dôvodu, ktorého aj my organizujeme toto stretnutie v duchu profesionálnom, 

priateľskom nie konkurenčnom.

Okrem stretnutia formou relaxu v príjemnej atmosfére sme pre Vás pripravili možnosť 

zmerania si „síl“ v našom remesle formou súťažných disciplín.

Tiež nebude chýbať voľba najkrajšej odťahovky a Top firmy STS 2017.

 

Vstup pre verejnosť na podujatie je bezplatný!

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pripravujeme 

5. ročník

CZECHOSLOVAK 
TOW SHOW
2018
10.-11.8.

Kontakt

Slovak Tow Show s.r.o. Železničná 2
Levice
93401
0903 501 642
0905 648 525
0905 349 995

Číslo účtu Tatrabanka
SK 35 1100 0000 0029 2391 3069
SWIFT TATRSKBX
laketow11@gmail.com