Voľná súťaž o titul MAJSTER CRASH 2016

16.02.2016 22:18

 

 

Súťaž bez nutnosti registrácie bude prebiehať počas celého podujatia STS 2016. K titulu MAJSTER CRASH 2016 víťaz dostane aj pohár. Bude len jeden víťaz a to ten, ktorý v čo najkratšom čase a čo najpresnejšie prevráti auto zo strechy na kolesá do presne vyznačeného priestoru. O víťazovi budú rozhodovať sekundy a centimetre. Účasť v tejto súťaži je dobrovoľná s akoukoľvek technikou, bez štartovného poplatku a každý si ju môže zopakovať aj viac krát počas celého trvania podujatia. Na konci bude najlepší súťažiaci vyhlásený za MAJSTER CRASH 2016.

 

 

Pripravujeme 

5. ročník

CZECHOSLOVAK 
TOW SHOW
2018
10.-11.8.

Kontakt

Slovak Tow Show s.r.o. Železničná 2
Levice
93401
0903 501 642
0905 648 525
0905 349 995

Číslo účtu Tatrabanka
SK 35 1100 0000 0029 2391 3069
SWIFT TATRSKBX
laketow11@gmail.com