Stretnutie organizačného tímu

21.07.2016 09:13

Dňa 31.7.2016 v nedeľu o 16:00 sa uskutoční stretnutie organizačného tímu v Hontianskej Vrbici, 

priamo v areály konania 3. ročníka STS 2016

Pripravujeme 

5. ročník

CZECHOSLOVAK 
TOW SHOW
2018
10.-11.8.

Kontakt

Slovak Tow Show s.r.o. Železničná 2
Levice
93401
0903 501 642
0905 648 525
0905 349 995

Číslo účtu Tatrabanka
SK 35 1100 0000 0029 2391 3069
SWIFT TATRSKBX
laketow11@gmail.com